Under det kommande året kommer vi att genomför aen rad olika work shops, informationsträffar och arrangemang.

Du kommer också att kunna engagera NEWSEEUM till ditt företag eller organisation för att inspireras till nyseende, nytänkande och nygörande.

NEWSEEUMS FRAMTIDSMINGEL– en chans att få mingla en stund i framtiden under trevliga och smakliga former.

Ett Framtidsmingel har ett tydligt tema där vi möter en inbjuden gäst som kan mycket om temat samtidigt som vi lever oss in och analyserar olika scenarios. Själva programmet vid ett Framtidsmingel är 75 minuter, med ett 15 minuter förmingel (då du också tar dig lite att äta och dricka) och 30 minuter eftermingel då du kan reflektera och nätverka med de andra deltagarna.

Nedan en sammanfattning av upplägget för ett Framtidsmingel:

Incheck där du får tid för en personlig fundering som du snabbt delar med någon annan. Sedan följer ett modererat samtal med en gästande expert inom temat för respektive Framtidsmingel.

Kopplat till temat introducerar vi också framtidssignaler, förändringskrafter och presenterar ett scenario. Alla får en chans i små grupper att leva sig in i hur man själv skulle reagera, agera och reflektera i scenariot.

Vi hjälps sedan åt att förbättra scenariot där alla först skriver individuellt och några sedan berättar hur de tänker. Vi följer förbättringsidéerna med att lista problem som hindrar att scenariot blir verklighet.

I små grupper formuleras sedan vad som behöver förändras (lagar, system, värderingar, beteenden, teknologier mm) för att scenariot skulle kunna bli verklighet. Vi gör en utcheckning kring en kul fråga eller en gemensam aktivitet som kopplar till ämnet

Platsen för Framtidsmingel är bl.a NAV SWEDEN i Nacka men kan även vara på andra intressanta platser där man kan äta och koppla upp digitalt.

Vi erbjuder två sorters biljetter – dels på plats (inklusive enkel måltid) 295 kr, dels en digital (125 kr). Som ”mingelsponsor” kan du finansiera den digitala uppkopplingen och får ett antal biljetter på köpet.

(Här, på hemsidan, presenterar vi snart datum och teman för årets Framtidsmingel.)

NEWSEEUM TÄNKBAR – bjud in din egen organisation eller nätverk till ert eget ”vattenhål med hjärnkraft i tankarna” för att inspireras till nyseende, nytänkande och nygörande.

I en NEWSEEUM TänkBar har vi förberett för att dela med oss av upplevelser som hjälper er att se på vad som är, vad som har varit och vad som kan bli med nya ögon. Ni väljer själva vilka frågeställningar, företeelser och framtidsområden som ni vill att vi ska fokusera på.

Områden som är relevanta för just er verksamhet.

Förutom att ni kan få smaka på olika ”gestaltande tidsresor” så erbjuder vi också möjligheten att få känna på och se möjligheter med olika koncept för Mixed Reality – och även prova på hur det är att samspela med olika s k generativa AI-tjänster.

Självklart har vi valt ut lämplig förtäring som matchar temat för just er NEWSEEUM TänkBar.  Antingen kommer ni till oss på NAV SWEDEN eller så dukar vi upp en TänkBar hos er (eller i en annan lämplig lokal).

Skicka ett mail med önskan om fokus, datum och plats så återkommer vi med ett förslag på innehåll och kostnadsramar. (thomas@newseeum.io)

DESIGN SHOPS – välkommen att vara med bakom kulisserna när våra kreatörer träffas för att utveckla idéer och utforma koncept för NEWSEEUMs tidresande gestaltningar.

Vid våra DesignShops så lånar kreatörerna varandras hjärnor för att utveckla sina gestaltningsidéer och utforma de olika delarna till prototyperna för de tidsresande gestaltningar som vi kommer att bygga under hösten 2023.

I praktiken utgår det från en gestaltningsnod (kan vara ett föremål, en struktur, en historisk händelse, företeelse, en omvälvande beteendeförändring, ett tekniskt genombrott m fl) som NEWSEEUMs kreativa ledning tänker “borde, kunde och skulle” kunna förändras positivt i nutid och framtid om fler såg på denna nod på nya sätt.

Kreatörerna genererar sedan idéer och skapar inspirerande skisser av hur denna nod skulle kunna gestaltas i Mixed Reality där besökare ska kunna uppleva och interagera med spännande alternativ till vad som har hänt, vad som är och vad som skulle kunna bli.

Du kan köpa biljetter till våra DesignShops för att både kunna lära av den kreativa processen, få tillgång till NEWSEEUMs faktagranskningar, spaningar och framtidsanalyser – samt få inspiration till egna aktiviteter och insatser som kan bidra till att du och din organisation kan skaffa er ett försprång in i en framtid där nya förutsättningar kommer att råda.

Självklart får du också ta del av de verktyg och tjänster vi använder i både designarbete och prototypframtagning.

Intresserad? Kontakta oss så återkommer vi med mer information. Närmaste designshop är fredag 14 april (kl 10.00-13.00). thomas@newseeum.io