Skapa, fylla, producera, nyttja?

Vi formerar just nu ett kreativt team med kompletterande spetskompetenser som leder arbetet med att skapa PREOTYPING (= uppleva yttre ramar och känsla i gränssnitt), PRIOTYPING (= värdera olika funktioner och relationer mellan funktioner) och PROTOTYPING (= en version i full skala).  

De vi väljer ut till det kreativa teamet innehar kreativ kompetens, trovärdighet och tillhör stora nätverk. Vi börjar ny med att skapa fem-sex parallella kategorier av noder (t ex person, händelse, pryl/teknik, företeelse, livsaspekt m m) där vi provar olika gestaltningssätt (konstform, berättarform, interaktionsform, medieform m fl) för att skapa involverande berättelser som sträcker sig från dåtid via nutid och in i framtid. Val av noder görs av individerna i det kreativa team som vi inledningsvis bjuder in. 

När vi har fått en första generation av gestaltningar så är vår målsättning att skapa fler noder (t ex föremål och platser som med enkla medel skapas i exempelvis Minecraft och edan förädlas via nya AI-tjänster) för utveckla berättelser i både kontrafaktiska skeenden och framtida scenarios. 

Under förstudien genomför vi en serie FRAMTIDSMINGEL där vi följer företeelser och aspekter av tillvaron från dåtid till framtid. På detta sätt kan vi hitta fler relevanta noder och berättelser att tillgängliggöra för nyseende och nyanvändning av det vi redan har. 

NEWSEEUM kommer att finnas och verka både i den virtuella rymden, som MED fysiska upplevelseutställningar och som integrerade AR-upplevelser på intressanta platser. Vi erbjuder guidning via både människor och AI-guider, både i VR, AR och fysiskt. 

Vi tillgängliggör också en infrastruktur för lärande gemenskaper (STUDIRECIRKEL 2.0) där människor från hela världen kan ansluta för att lära sig mer kring enskilda noder och kluster av noder.

Redan från början strävar vi efter att modularisera innehållet (likt Legobitar som kan användas till olika saker och har en ömsesidig passform) så att det dels ska gå att kombinera innehållet på olika sätt, dels ska vara möjliga att snabbt skala upp. Och här pratar vi alltså om att vi samlar på gestaltningar som man kan interagera med. 

Denna modulära designstruktur gör det möjligt att kunna finnas på många olika marknader, skapa många olika varianter av innehåll och att ÄVEN bli till en användbar resurs för både forskning och utbildning. 

NEWSEEUM har många olika målgrupper:

• Alla som vill nyttiggöra forskning och kommunicera med allmänheten

• De som arbetar med att utveckla varumärken och affärsmodeller (fastighetsbolag, finansbolag, spetsteknikbolag) 

• De som vill utveckla sina erbjudanden (destinationsbolag, upplevelseföretag, teknikleverantörer, kommuner m fl)

Även enskilda befattningshavare som:

• utvecklingschefer som vill hitta/utveckla kompetens och främja kreativitet

• innovationsledare som vill odla en mer innovativ kultur

• marknadschefer som vill hitta nya kreativa vägar att nå sina kunder

Vill du vara en av medskaparna till NEWSEEUM? Kontakta oss.