Föreställningar, utställningar och tidsresor som inspirerar till nyseende, nytänkande och nygörande.